Thu. Jun 13th, 2024

Loading

Boqonnaa Sammuu fi Jireenya Gammachuu Jiraachuuf waantota Gurguddoo Nuti Gochuu qabnu.

 1. Yeroo Hundaa Waaqayyoon Galateeffachuu Beekuu
 2. Hirriba Ga’aafi qulqulluu tahe Rafuu
 3. Obboloota waliin Hariiroo Qulqulluu fi Nagaa qabaachuu
 4. Haaloo Nama irratti Qabachuu hir’isuu ykn dhiisuu
 5. Jireenya Dhiifamaan Guute Jiraachuu
 6. Of tuffachuu dhiisuu
 7. Araada  garaagaraa baay’isuu dhiisuu
 8. Namoota Ilaalchi isaanii Gaarii hin qabaannee fi hammeenya yaadan irraa fagaachuu
 9. Yeroo Hunda waayee miidhamaa tahuu kee dubbachuu dhiisuu
 10. Namoota gammachiisuuf Fiiguu Caalaa Waaqayyoo fi Ofii kee waan Gammachiisu hojjechuu dursisiisi
 11. Bakka dadhabina kee fi Cimina kee Adda Baasii Beeki
 12. Waaqayyo Waliin Hariiroo Jabaa qabaachuu fi Jireenya kadhannaa qabaachuu.

Eeebbifamaa

Madda: Kan dubbifne irraa.

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *