Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Balaan Kirira Lafaa Turkitti tahe kun yeroo 2ffaafidha kirkirri lafaa kun  Reektar Iskeelii 5.7 ta’ee galmaa’eera.

Balaan kirkira lafaa kun har’a ganama kutaalee Baha biyyattiitti kan muudate ta’uu eerameera.

Turkii fi Sooriyaatti lakkoofsi namoota balaa Kirkira lafaa muudateen du’aanii kuma 5 ol ga’uu ibsame jira

Gamoowwan heedduun baayyina kuma 5 fi 775, Hospitaaloonnii fi manneen jireenyaa hedduun barbadaa’uu eerameera.

Akkasumas Balaa kanaan hanga ammaatti Luubbuun 5000 ol ta’an du’uun dhagaa’ameera

Balaa kanaan Jiraattoonni hedduun qorra hamaa waqtii Gannaaf saaxilamuu isaa hordofee uffataaleen qorraa kumni dhibbi 3 olii fi Dunkaanoonni iddoo turtii yeroo kumni 41  raabsamuu Tajaajilli Oduu Meetiroo jedhamu gabaaseera.

Hojjettoonni deeggarsaa biyyoota 65 irraa walitti dhufan kumni 2 fi 600  miseensota lubbuu baraartotaa biyyattii waliin hojii lubbuu baraaruu hojjechaa jiraachuu ibsameera.

Maddi:Fbc Afaan Oromoo,BBC afaan oromoo

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *