Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayian osoo Koloraadootti Akaadaamii Humna Qileensaa US sirna eebbarratti waraqaa ragaa kennaa jiranu gufachuun ture kan kufan.

Perezedaantichi waltajjii qophii Koloraadoo irratti erga korojoo cirrachaan takaalamanii kufanii booda ‘nagaa’ qabu jedhe Gabaasni  Waayit Hawus irraa argame.

Umurii waggaa 80 kan Perezedaantiin kun bakka kufanii namootaan gargaaramuun ka’anii jiru jedhameera. Akkuma deebi’anii dhaabbataniinis waan miidhaan irra hin geenye fakkaachuun mul’atan.

Perezedaantiin kun Amerikaatti perezedaantota turan keessaa perezedaantii umuriin Dulloome ykn Jaare jedhameera.

Egaa Perezedaantiin kun erga kufee namootaan kaafamee gara teessumaa isaatti gargaarsa malee deebi’uun isaa mullateera. Sana boodas gara knokolaataa isaatti akka deebiye barameera.

Amerikaa keessatti Perezedaantiin kun Umuriin isaa baayyee deemuun isaa soda uumeera.

Maddi odeeffannoo :BBC Afaan Oromoo

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *