Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

                   Finfinnee keessatti Manni seexanaa Diigameera

Gocha suukanneessaa fi dhaloota karaa irraa kaasan kutaa magaalaa Boolee aanaa 3tti  kanneen argaman  keessatti namoonni 68 to’annaa jala oolaniiru.

Kutaa magaalaa Boolee aanaa 3 keessatti mana seexanaa ykn pyramid Addis fi Bus Addis club sochii seeraan alaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne irratti kan bobbaa’anii jiran manneen cufamaniiru.

Qaamoleen seeraa magaalaa Finfinnee, Biiroon nageenyaa fipoolisoonni magaalaa Finfinnee manneen hojii seeraan alaa socho’anii argaman halkan cufaniiru.

Sakatta’iinsa akka  tasaa taasifameen shiishaa kuntaala 100 ol, qorichoota hedduu, meeshaaleen marijuana qaban 6 fi namoonni 68 bakka sana turan to’atamuu bulchiinsi magaalichaa beeksise.

Hojii Jallinaa waaqayyo Seexanaa jira

Waaqayyoof Galata

Madda Odeeffannoo:Fastmereja.net Facebook page

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *