Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Guraandhala 8/6/2015 biyya Mozaambiik Kaleessatti Paastariin tokko Akkuma Iyyesuus Kiristoositti Guyyaa 40 Soomee kadhachuu  Osoo Yaaluu Du’e

Paastariin lammii Mozaambiik tokko sooma guyyoota 40 Yesus Kiristoos gaara ejersaa irratti akka Macaafa Qulqulluu keessatti ibsametti hirmaachuuf osoo yaaluu du’e. guyyaa Roobii du’aan boqoteera.

Rakkoo fayyaa hamaa keessa erga kufee booda gara Hospitaala Beeraa geeffamee yaalamaa ture, garuu lubbuun isaa darbe.

Guyyoota booda dhiibbaa firootaa fi amantoota isaatiin gara mana yaalaa geeffamus, yaaliin deebisee isa dammaqsuuf godhame garuu hin milkoofne.Amantoota mana kiristaanaa fi amantoota ollaa isaa biratti jijjiiramni haalaa isaan hin ajaa’ibsiifne , sababni isaas jijjiiramni guyyoota darban qaama isaa irratti mul’ate lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ture.

Madda: Joornaalii Daagu,fast Mareja

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *