Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2014 fudhattanii dhibbantaa 50 fi isaa ol galmeessisuun Yuunivarsiitiiwwan mootummaa ministeera barnootaatiif waamaman keessatti barachuuf ramadamtan hundaaf, filannoowwan armaan gaditti tarreeffaman fayyadamuun sadarkaa dhaabbataa ilaaluu dandeessu..

Website: https://placement.ethernet.edu.et

SMS: 9444

Bot telegram: @moestudentbot

Madda:Ministeera Barnootaa

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *